Tarievenlijst fysiotherapie

De onderstaande tarieven zijn geldig voor niet (aanvullend) verzekerden per 1 januari 2018. Fysio Fitplan Vianen heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Informeer bij uw verzekeraar over uw polisvoorwaarden en vergoeding betreffende fysiotherapie. Ook kunt u veel informatie vinden op www.fysiotherapie.nl.

Zitting fysiotherapie 35,00
Zitting Manuele Therapie 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 60,00
Toeslag voor uitbehandeling 16,00
Inrichtingstoeslag 9,00
Niet nagekomen afspraak 35,00
Screening Directe Toegankelijkheid FysioTherapie 15,00
Lange zitting 60,00
Lange zitting in instelling 68,00
Intake en onderzoek na screening 46,50
Intake en onderzoek na verwijzing 46,50
Telefonische zitting 22,00
Eenvoudig, kort rapport 36,00
Meer gecompliceerd, tijdrovend rapport 70,00


De hierboven vermelde tarieven gelden voor mensen:

  • die niet verzekerd zijn;
  • die geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebben afgesloten;
  • waarvan de aanvullende polis voor fysiotherapie niet voldoende is.

Zie ook onze betalingsvoorwaarden.